Εθνική πληγή οι πυρκαγιές δασών
Η Ελλάδα είναι η 4η χώρα στην Ευρώπη σε καμένες εκτάσεις!

Και αυτό το καλοκαίρι γινόμαστε, δυστυχώς, μάρτυρες της καταστροφής των δασών ανά την Ελλάδα, με ανυπολόγιστο κόστος τόσο περιβαλλοντικό όσο οικονομικό για την κοινωνία και το κράτος.

Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να προκληθούν από φυσικά αιτία (π.χ. κεραυνοί) ή από ανθρώπινες δραστηριότητες (κάψιμο σκουπιδιών, υπολείμματα καλλιεργειών, κ.λπ.). Στην Ελλάδα, ο κίνδυνος εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς από ανθρώπινες δραστηριότητες έχει διαπιστωθεί ότι είναι μεγάλος. Αναλύοντας στατιστικά τις αιτίες πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας διαπιστώνουμε ότι το 35% των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια (κακός υπολογισμός στις καύσεις για καθαρισμούς, βραχυκυκλώματα γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ανεξέλεγκτοι χώροι καύσης απορριμμάτων, παραλείψεις η λάθη εκδρομέων κ.λπ.).
Ένα μικρότερο ποσοστό περιπτώσεων περίπου 20% οφείλεται σε κακόβουλες ενέργειες και το υπόλοιπο 45% που καταγράφεται σε άγνωστα αιτία κατανέμεται αναλόγως ανάμεσα στην αμέλεια και την πρόθεση.
Συνεπώς, εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών οφείλεται σε αμέλεια, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.
Σύμφωνα με έρευνα του αντιστράτηγου εν αποστρατεία της Πυροσβεστικής Ανδριανού Γκουρμπάτση:
- Από το 1981 έως το 2014 κάηκε συνολική έκταση 16.678.407 στρεμμάτων αγροτοδασικών εκτάσεων και εκδηλώθηκαν συνολικά 51.521 δασικές πυρκαγιές. Το ίδιο διάστημα, ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά έτος είναι 490.541 στρέμματα, ενώ ο μέσος αριθμός δασικών πυρκαγιών είναι 1.513 πυρκαγιές ανά έτος.
- Από την ανάληψη της δασοπυρόσβεσης από το ΠΣ (1998) υπερδιπλασιάστηκε η οργανική δύναμη του προσωπικού του και πολλαπλασιάστηκε ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός του.
- Οι μέσες καμένες από τις δασικές πυρκαγιές εκτάσεις ετησίως είναι 508.544 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων. Αύξηση 7,6% σε σχέση με τις καμένες εκτάσεις το διάστημα που την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης είχε η Δασική Υπηρεσία.
- Ο μέσος ανά έτος αριθμός δασικών πυρκαγιών, που εκδηλώνονται στην επικράτεια, είναι1.538 πυρκαγιές. Αύξηση 2,9%, σε σχέση με τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το διάστημα που την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης είχε η Δασική Υπηρεσία.
- Ο μέσος αριθμός καμένων εκτάσεων ανά δασική πυρκαγιά είναι 330 στρέμματα. Αύξηση 4,4%.
- Καθημερινά εκδηλώνονται στην επικράτεια κατά μέσο όρο 4 δασικές πυρκαγιές και από αυτές καταστρέφονται 1.394 στρέμματα.
- Ο μέσος αριθμός πυροσβεστικών οχημάτων που χρησιμοποιούνται ανά δασική πυρκαγιά είναι 15 οχήματα.
- Ο μέσος αριθμός πυροσβεστών που χρησιμοποιούνται ανά δασική πυρκαγιά είναι 39.
- Ο μέσος αριθμός των εναερίων μέσων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στην αεροπυρόσβεση είναι τουλάχιστον 2 πυροσβεστικά Α/Φ από τον εθνικό εναέριο στόλο των ΕΔ και κάθε 2η μέρα επιπλέον των Α/Φ χρησιμοποιείται και 1 μισθωμένο Ε/Π.
- Ανά 100.000 κατοίκους αντιστοιχούν ετησίως 14 δασικές πυρκαγιές, ενώ στις ΗΠΑ, 23 δασικές πυρκαγιές και στον Καναδά 24 δασικές πυρκαγιές.
- Η μέση διάρκεια μιας δασικής πυρκαγιάς, μέχρι την καταστολή της είναι 15 ώρες.
- 1 στις 4 δασικές πυρκαγιές καταστέλλεται ταυτόχρονα με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ οι 3 μόνον με επίγεια μέσα.
- Από τις δασικές πυρκαγιές χάνουν τη ζωή τους ετησίως περισσότερα από 6 - 7 άτομα, εκ των οποίων το 1 ασχολείται με την δασοπυρόσβεση (ως μόνιμος ή εποχικός).
ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ Η ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ
Εννιά φορές περισσότερο κοστίζει η κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς στην Ελλάδα σε σχέση με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα του αντιστράτηγου εν αποστρατεία της Πυροσβεστικής Ανδριανού Γκουρμπάτση. Στην Ελλάδα, την 4η χώρα στην Ευρώπη σε καμένες εκτάσεις, η δασοπυρόσβεση είναι πολυδάπανη σε σχέση με την αποτελεσματικότητά της.
Το μέσο κόστος για το ελληνικό Δημόσιο ανά δασική πυρκαγιά είναι 150.000 ευρώ όταν στις ΗΠΑ το κόστος είναι 18.770 δολάρια ή 16.900 ευρώ (9 φορές πιο μικρό) και στον Καναδά 90.360 δολάρια ή 81.300 ευρώ, παρόλο που ο Καναδάς έχει τις πενταπλάσιες φωτιές. Το συνολικό κόστος δασοπροστασίας στην Ελλάδα είναι 357 εκατ. ευρώ. Από αυτό, το κόστος της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών είναι 127 εκατ. ευρώ και το κόστος της καταστολής (δασοπυρόσβεσης) των δασικών πυρκαγιών είναι 230 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικό είναι ότι στην Ελλάδα για την πρόληψη των πυρκαγιών δαπανάται το 1/3 των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών δαπανώνται τα 2/3 των πιστώσεων.
-------------------------
Πηγή: Έρευνα «Το κόστος της δασοπυρόσβεσης στην Ελλάδα», Ιούνιος 2015, Ανδριανού Γκουρμπάτση, Αντιστράτηγου - Υπαρχηγού ΠΣ, ε.α.

Council of Europe