Σε συγχώνευση των γαλακτοβιομηχανιών Ροδόπη (Βιομηχανία Γάλακτος Ξάνθης) και Όλυμπος προχωρά ο Όμιλος Τυράς.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΔΣ των δυο εταιρειών συνέταξαν Σχέδιο Συγχώνευσης που προβλέπει της απορρόφηση της «Ροδόπη» από την Όλυμπος. Σύμφωνα με το Σχέδιο Συγχώνευσης, η Όλυμπος θα απορροφήσει την Ροδόπη και στην συνέχεια θα μετονομαστεί σε «Ελληνικά Γαλακτοκομεία Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικούς τίτλους «Όλυμπος» και «Ροδόπη».

Ο Όμιλος Τυράς εξαγόρασε την Όλυμπος από την ΕΑΣ Λάρισας και το 2008 εξαγόρασε και τη γαλακτοβιομηχανία Ροδόπη. Οι αδερφοί Δημήτρης και Μιχάλης Σαράντης, ιδρυτές και ιδιοκτήτες της Τυράς δεν κρύβουν την επιθυμία τους να μεγεθύνουν την εταιρεία τους ακόμη περισσότερο μέσω εξαγοράς εταιρειών του κλάδου και για αυτό έχουν θέσει αρκετά ψηλά τον πήχη.
Πιο συγκεκριμένα, αύξηση των πωλήσεων στα 400 εκατ. ευρώ το 2019, εκ των οποίων τα 150 εκατ. ευρώ να είναι στις αγορές του εξωτερικού, διαμόρφωση του EBITDA στα 70 εκατ. ευρώ επίσης έως το 2019 και απόκτηση μεριδίου τουλάχιστον 20% σε όλες τις κατηγορίες που δραστηριοποιείται είναι οι στόχοι που θέτει η διοίκηση του Ομίλου Τυράς για την προσεχή πενταετία.

Council of Europe