Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 03.02.2015 ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό, την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Όμιλο Σκλαβενίτη Η

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει, σε συνέχεια της από 03.02.2015 ανακοίνωσης προς το επενδυτικό κοινό, την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Όμιλο Σκλαβενίτηγια την απόκτηση και ταυτόχρονη εκμίσθωση χαρτοφυλακίου εννέα (9) καταστημάτων της πρόσφατα εξαγορασθείσας από τον Όμιλο Σκλαβενίτη, ΜΑΚΡΟ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ Χονδρεμπορική Α.Ε.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση του ανωτέρω χαρτοφυλακίου, συνολικής επιφάνειας 99.300 τμ περίπου, από την Grivalia έναντι τιμήματος 60 εκατ. ευρώ και την ταυτόχρονη εκμίσθωση τους για διάρκεια τουλάχιστον 15 ετών στη ΜΑΚΡΟ έναντι αρχικού ετήσιου μισθώματος 5,7 εκατ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται από δύο ακίνητα στην Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και από ένα στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Πάτρα, στην Λάρισα, στον Βόλο και στην Ξάνθη.

Council of Europe